ورود

یک ماه
40.000 تومان
 • پرمیوم اسپاتیفای
 • اورجینال و تهیه قانونی
 • تک کاربره
 • شارژ روی اکانت شما یا ساخت اکانت جدید
 • فمیلی اکانت
 • پشتیبانی 24/7
سه ماه
109.000 تومان
 • پرمیوم اسپاتیفای
 • اورجینال و تهیه قانونی
 • تک کاربره
 • شارژ روی اکانت شما یا ساخت اکانت جدید
 • فمیلی اکانت
 • پشتیبانی 24/7
شش ماه
210.000 تومان
 • پرمیوم اسپاتیفای
 • اورجینال و تهیه قانونی
 • تک کاربره
 • شارژ روی اکانت شما یا ساخت اکانت جدید
 • فمیلی اکانت
 • پشتیبانی 24/7
یک سال
370.000 تومان
 • پرمیوم اسپاتیفای
 • اورجینال و تهیه قانونی
 • تک کاربره
 • شارژ روی اکانت شما یا ساخت اکانت جدید
 • فمیلی اکانت
 • پشتیبانی 24/7