تلگرام آنلاین: spotify_acc_ir@

واتساپ آنلاین: 09396418266

ایمیل آنلاین: p.pedram.t@gmail.com

  • لطفا برای پشتیبانی خدمات تنها یکی از پلتفرم ها پیام دهید، مورد خود را بیان کنید. پیام ها به ترتیب در هر سه پلتفرم بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
  • پشتیبانی روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17 فعال میباشد.